UA-107364256-1

Grundejerforeningen Kirkeleddet af 1998

Varmen til vores huse:

Du kan klikke på de enkelte billeder for at få et større billed.

Alle vores huse får varmen fra områdets fælles varmecentral. Det er tinglyst på hele bolig-området, at varmen skal komme derfra. På den måde undgår vi en masse miljøfarlig røg omkring os, for varmecentralen fyrer med det reneste brændsel "Naturgas", som kun efterlader sig kuldixyd og lidt vanddamp, altså ren luft til os alle.

Varmecentralen sender varmt vand ud i rørene, hos os kan man i bryggers se hvor varmen kommer ind "Rød hane"

"Blå hane" er koldt vand til køkken/badeværelse/bryggers.

På røret sidder der en stor rød hane, som kan åbnes og lukkes.

 

 

 

Hovedhane åben

 

 

 

Hovedhane lukket

Der sidder også en varmemåler, som kan måle varmtvandsstrømmen og meget mere. Den bliver aflæst en gang hvert år. Den aflæses trådløs af ejerlauget i kwh - kilowattimer. Derfor er det vigtigt at man selv tjekker sin varmemåler, så tallene er i overensstemmelse med Ejerlaugets tal hensigten er d. 01-07, man behøver ikke at være hjemme

 

 

Der sidder to termometre på rørene, det ene måler "Indløbstemperaturen" af det varme vand, det andet måler tilbageløbstemperaturen, efter en tur rundt i radiatorene.

Den samlede sum af forbruget i hele Ejerlauget danner baggrund for beregningen til den enkelte forbruger.

Man bør gøre sig ovejelser ved brugen af varmen i de enkelte rum. Det kan være fristende at holde lav temperatur i et eller flere rum , i forhold til andre rum hvor der fyres, men det rummer en fare for fugtnedslag i disse rum  p.g.a. af den lavere temperatur, dette kan skabe mulighed for skimmelsvamp. 

Det kan være fristende at lade gulvvarmen i badeværelset/bryggers køre hele tiden, men gulvvarmen er en meget "Kostbar forbruger", som man bør være varsom med, hvis man vil holde varmeregningen lidt nede.

Regulering af gulvvarmen foretages fra bryggerset, her sidder en eller to radiator termostater, som kan regulere gulvvarmen. 

Hvis man stiller stue radiator termostaterne på 2 vil det  normalt give ca. 21 grader.

Hvis man stiller stue radiator termostaterne på stjernen, så holdes rummet frostsikret, kan evt. bruges når man rejser om vinteren.

 

 

 

Termostat i normalstilling.

 

 

 

Termostat i frostsikret stilling.

Varmtvandsanlæg & indstilling af div. trækkanaler

Alle huse er udstyret med et anlæg "Nilan", der står i bryggers, som genererer varmt vand og udluftning i huset.

Anlægget trækker luft ind gennem trækkanalerne i div. rum, denne bliver så omdannet til varmt vand i anlægget, samtidig giver det også frisk luft i huset.

En god ting er at trækkanalen er helt åben i badeværelset, hvor der er meget fugt, vær også opmærksom på soveværelset, hvis der er trækkanal.

Man må så overveje, hvordan man vil stille trækkanalen i de andre rum.

Trækkanalerne kan skrues op eller ned individuelt efter behov.

 

 

 

Termostat til gulvvarme i Bryggers/badeværelser.

 

 

Termostater til gulvvarme i

Bryggers/badeværelser.

 

Betjeningsvejledning af varmtvandsbeholder/Udsugning

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk