UA-107364256-1

Grundejerforeningen Kirkeleddet af 1998

D. 27-09-2017 fik bestyrelsen følgende besked.

Bestyrelsen har med meget kort varsel fået denne besked.
 
Der er opstået en utæthed i fjrenvarmenettet hvor der mistes ca. 2 m3 i døgnet.
Fejlen er desværre svær at lokalisere, derfor er det nødvendigt at lukke forskellige områder/blokke af i etapevis.
 
Der vil blive lukket for varmen fra torsdag d. 28-09-2017 mellem kl. 10 15, øvrige hverdage indtil fejlen er fundet mellem kl. 08-15.
Firmaet har lovet at orientere bestyrelsen løbene.
Bestyrelsen vil derfor også løbene orientere om fejlens omfang.
 

D. 03-10-2017

Info vedr. utæthed i fjernvarmenettet:

 

Til orientering kan nævnes at der blev fundet en utæthed ved Dannevang/Kirkeleddet høje boliger.

Denne er nu lukket midlertidigt, men desværre var dette ikke den eneste utæthed, så graven bliver stående åben til en evt. reparation.

Søgningen fortsætter til der er fundet mere.

D. 09-10-2017

De finder stadig huller i fjernvarmenettet, så der arbejdes stadig på sagen.

Derfor kan man stadig risikere, at der midlertidig bliver lukket for varmen.

 

15-11-2017

Christoffer K 456 sendte en mail til bestyrelsen “ved den sidste regn var der et stort tørt område mellem 456 og 458 på vejen”.
Dette er blevet undersøgt af Ejerlauget Båstrup Park ved VVS firmaet Lamotek, man mener der muligvis kan være noget utæthed udfor K 458.
Der vil her til formiddag d. 15-11-2017 blivet boret nogle huller i vejen, for en nærmere undersøgelse af forholdene.
Når bestyrelsen får svar på disse prøver vil vi komme med nærmere info herom.
Bestyrelsen siger tak til Christoffer Riis Jensen for denne tilbagemelding.
 
Fredensborg d. 17-11-2017
 
Info vedr. utæthed i fjernvarmenettet:
 
Af forskellige årsager kan arbejdet som annonceret ikke blive udført fredag d. 17-11-2017
 
Arbejdet vil nu blive iværksat mandag formiddag d. 20-11-2017, her vil der blive gravet udfor kirkeleddet 458.
Når arbejdet er færdig udført vil der komme nærmere info om skadens omfang.
I første omgang vil der ikke blive lukket for varmen, når man har gravet færdigt og konstateret fejlen bliver der taget stilling til om der skal lukkes for varmen, nærmere besked herom.
 
Fredensborg d. 23-11-2017
 
Info vedr. utæthed i fjernvarmenettet:
 
Som tidligere beskrevet, så havde varmecentralen et tab på lidt over 2m3 “2000” liter varmt vand i døgnet.
Man fandt 5 steder i Grundejerforeningen Dannevang “2 etager”, herefter kom tabet ned på ca. 700 L. varmt vand i døgnet.
Herefter fandt man så som tidligere beskrevet udfor Kirkeleddet 458 en utæthed, denne utæthed har gjort, at nu er tabet kommet ned på 0 L.
D.v.s. i alt 6 steder hvor der var utætte rør “Samlinger” alle stederne er ved at blive repareret og hullerne dækket til.
Vores rør er i den skrivende stund repareret midlertidig, det vil også blive repareret permanent snarest muligt.
 
Hvis der bliver lukket for varmen i forbindelse med vores reperation vil der komme meddelelse herom.
 
Fredensborg d. 24-11-2017
 
Der bliver lukket for varmen mandag d. 27-11-2017, muligvis også tirsdag d. 28-11-2017 
 
Fredensborg d. 27-11-2017
 
Der bliver alligevel ikke lukket for varmen mandag d. 27-11-2017 & tirsdag d. 28-11-2017
Reperationen er større end først antaget. D.v.s. der skal graves noget mere for at udbedre skaden rigtig.
Der vil senere blive lukket for varmen i en periode, men mere besked herom.
 
Fredensborg d. 28-11-2017
 
Reparationen er desværre større end først antaget, for at være helt sikker på, at man kan få lavet reparationen rigtigt skal der graves i Kirkeleddet 458 ca. 1 meter ind imod huset set fra vejen.
Tidsplanen:
Onsdag d. 29-11-2017 kommer de og graver.
Torsdag d. 30-11-2017 bliver der lukket for varmen fra tidlig morgen, man skal forvente denne reparation kan vare et pænt stykke tid og der formentlig først bliver åbnet for varmen senere på dagen.
Når reparationen er fuldført bliver hullet fyldt op fliser lagt og asfalteret.
Bestyrelsen har desværre ingen tidshorisont på opfyldningen og asfalteringen, men vil selvfølgelig presse på så det bliver lavet så hurtigt som muligt.
Bestyrelsen beklager de lidt løse tidshorisonter, men det er de beskeder vi får.   
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk