Grundejerforeningen Kirkeleddet af 1998

Nyhed d. 03-12-2015

Grundet store revner i jorden rundt om flagstangen er denne blevet lagt ned.

Om det skyldes det meget regn eller fundamentet er ved at give efter, må tiden vise.

Mandag d. 29-02-2016 & Onsdag d. 09-03-2016

Hvis vejret tillader det vil revnerne i vores asfalt på vej 1+2 blive udbedret i uge 9/10.

Revnerne på begge vores veje er nu rep. onsdag d. 09-03-2016.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk