UA-107364256-1

Grundejerforeningen Kirkeleddet af 1998

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Kirkeleddet af 1998

Grundejerforeningens medlemmer har fra Fredensborg Kommune modtaget en e-mail med henvisning til, at der i e-Boks ligger et dokument til medlemmet.

Dokumentet er dateret den 18. juli 2018 og vedrører "Høring om Fredensborg Kommunes beslutning om vejbelysning på private fællesveje".

Det dokument har kommunen udsendt til grundejerforeningens medlemmer uden på forhånd at orientere grundejerforeningens bestyrelse om udsendelsen.

Dokumentet har givet anledning til nogen forvirring, så derfor præciserer grundejerforeningens bestyrelse følgende:
-  Hidtil har udgifterne til vores vejbelysning været indeholdt i det enkelte medlems kontingent til grundejerforeningen (p.t. 700 kr./kvartal), og udgifterne er blevet betalt af grundejerforeningen til DONG.

-  Fremover vil udgifterne til vejbelysningen (ligesom tidligere) være indeholdt i kontingentet og vil (ligesom tidligere) blive betalt af grundejerforeningen, men betalingen vil ske til Fredensborg Kommune.

Det enkelte medlem vil ikke mærke nogen forskel hvad angår betalingens udførelse, og medlemmet kan derfor se bort fra Fredensborg Kommunes dokument.

Dokumentet er kun relevant, hvis medlemmet ønsker at komme med indsigelse og/eller ændringsforslag til de arrangementer, som kommunen er indgået i ved kommunens overtagelse af vejbelysningen fra DONG.

Så vidt bestyrelsen er orienteret:
-  Kommunen har udsendt dokumentet til alle grundejerforeningens medlemmer kun fordi nogle bureaukratiske regler kræver, at de involverede parter bliver orienteret direkte for at blive hørt.

Viceværtordningen, hvor bestyrelsen selv skiftede pæren i gadelamperne er ophørt pr. 01-07-2018.

Fejlmelding af gadebelysning:

Hvis en gadelampe ikke lyser bedes den enkelte beboer selv fejlmelde dette til - 70 25 50 02 "Ørsted gadebelysning" eller du kan downloade en app "Dit gadelys" og herved fejlmelde via denne.

Ifølge udsendte mail fra "Jørn Mouritzen Center for byudvikling" til beboer er prisen sat til 13.819 inkl. moms pr. år.

Ifølge generalforsamling beslutning d. 17 april 2018 blev der vedtaget et budget på 17.112 for vores vejbelysning, prisen er herved faldet over 3.000,-kr pr. år, vi kan håbe at denne pris holder. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Kirkeleddet af 1998

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk