Grundejerforeningen Kirkeleddet af 1998

Ejerlaugets hjemmeside adresse.

https://ejerlauget.info/varme/nye-varmem-lere/tidsplan = Direkte til tidsplanen for udskiftning af varmemålere

https://ejerlauget.info = Til hjemmeside

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Kirkeleddet af 1998.

Vedrørende: Udskiftning af energimålere (varmemålere).
Nu nærmer sig tiden for udskiftning af vores varmemålere.

Deri er nævnt, at der i god tid inden arbejdets udførelse vil blive varslet derom til den enkelte.

Nederst i den vedhæftede skrivelse er henvist til ejerlaugets hjemmeside: www.ejerlauget.info 

Bemærk:
Ejerlaugets hjemmeside fungerer allerede, men den i skrivelsen anførte del af hjemmesiden
https://ejerlauget.info/varme/nye-varmem-lere/tidsplan
der kommer til at indeholde opdaterede tidsplaner for målerudskiftningen, er p.t. tom.

Bemærk:
Den enkelte varmeaftager skal selv holde sig orienteret - på ovennævnte ejerlaugs-hjemmeside - om tidsplanen for deres målerudskiftning.

Der kommer ikke andre udsendelser derom fra ejerlauget eller fra grundejerforeningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk